Domov SK

Vitajte v YES!

Sme certifikovaná súkromná materská škola pre deti od 2 rokov zameraná na vzdelávanie detí cez zážitkové učenie v slovenskom aj v anglickom jazyku. Špeciálnu pozornosť venujeme predškolskej pŕiprave .Na rozvoj motorických a logických schopností detí používame moderné metódy, montessori aktivity a aktivity šité na mieru v exteriéri aj v interiéri.
Zistiť viac

Domov

Čo ponúkame? sukromna anglicka materská škola Vráble

Súkromná anglická materská škola Vráble

Osvojovanie anglického jazyka

Osvojovanie anglického jazyka podobným spôsobom, ako si dieťa osvojuje materinský jazyk

materská škola Vráble

Montessori aktivity

Montessori aktivity podporujúce všestranný rozvoj dieťaťa

Vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia

Vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia s niekoľkoročnou praxou v oblasti predškolského vzdelávania a výučby anglického jazyka

Predškolská príprava

Pripravujeme deti na bezproblémový začiatok povinnej školskej dochádzky. Špeciálnu pozornosť venujeme : jazyková príprava – správny rozvoj reči a slovnej zásoby, grafomotorika, matematické predstavy, pamäť, pozornosť, zraková a sluchová analýza

Špeciálny program

Špeciálny program na cudzojazyčnú výučbu detí predškolského veku

Pohybové aktivity

Pohybové aktivity (cvičenie s deťmi, pilates, yoga, aerobic)

Nové priestory s ihriskom

Nové priestory s ihriskom, moderne zariadené triedy s interaktívnymi tabuľami, v blízkosti parku

Vyvážená strava a veľa pohybu

Vyvážená strava a veľa pohybu na čerstvom vzduchu

Súkromná anglická materská škola Vráble