O nas

kids drawingNáš deň

Náš deň v materkej škole je pripravený a rozdelený do jenotlivých etáp podľa potrieb dieťata. Zahŕňa rôzne hry na rozvoj schopností dieťaťa, aktívne cvičenie na rozvoj fyzickej kondície, pedagogické aktivity v rôznych formách špeciálne cielené na rozvoj jazykových schopností u detí, čas na oddych a spánok, stravovanie.

Viac…

 

bee writerAko sa učíme po anglicky

Keď si deti osvojujú jazyk, vnímajú ho najmä prakticky. Nezaujíma ich vonkajšia štruktúra, či forma slov, viet, ale najmä, ako môžu použiť to, čo sa naučili. Práve preto sa odporúča, aby sa jazyk vyučoval v kontextových súvislostiach. Tak, ako sa dieťa učilo materinský jazyk – vo vzájomných kontextových súvislostiach, bez izolácie jednotlivých výrazov, tak by malo pristupovať aj k novému jazyku – prostredníctvom činností a interakcií s ním.
Práve z toho dôvodu sa snažíme v našej materskej škole používať angličtinu počas celého dňa, čím vytvárame taký malý, „anglický svet“.

Viac…

 

girl painter„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ (Mária Montessori )

Len málo rodičov vie, že prvých 6 rokov dieťaťa predstavuje významné obdobie z hľadiska získavania poznatkov a vedomostí. Mnohí si myslia, že dieťa je príliš malé, aby sa učilo. Všimnite si však, koľko si dokáže zapamätať len pozeraním televízie. Detská zvedavosť, túžba spoznávať, skúmať a učiť sa nové sú základnými prvkami tohto obdobia. Na význam ranného detstva upozornila už Mária Montessori (1870), talianska lekárka, ktorá sa v rámci svojich štúdií venovala práci s deťmi, najmä v predškolskom veku.

Viac…

 

boy flyingGet fit, kid – cvičíme s detičkami

Pre dieťa je prirodzenejší pohyb ako pokoj, jeho nedostatok môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Odborníci preto odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 20 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych. V predškolskom veku má dieťa zároveň priaznivé psychofyzické predpoklady (biologické i psychologické) na osvojenie rôznych pohybových vzorcov a telovýchovných cvičení.

Viac…