Cenník

Cenník

kids read

Cenník

Nástup do škôlky je možný po dovŕšení 2 rokov dieťaťa. V prípade, ak je voľná kapacita (max. 10 detí), detičky prijímame počas celého roka.

Novela pre zárobkovo činných rodičov:

Na dieťaťa do 3 rokov je možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 230,00 EUR/mesiac (novela zákona č. 561/2008 Z.z.). Viac o príspevku sa dočitate tu

Celodenný program

7:30 – 17:00
350,- € ( vrátane stravy )

Poldenný program

7:30 – 12:00
250,- € ( vrátane stravy )

  • V rámci adaptačného procesu je možné prijať dieťa aj na pol dňa a podľa dohody prejsť na celodenný program.
  • Pri nástupe dieťaťa do materskej škôlky je potrebné priniesť potvrdenie od lekára o spôsobilosti dieťaťa.