2 percenta

2% z dane a SPONZORSTVO

Ak máte záujem podporiť našu materskú školu, môžete nás kontaktovať na emaili: info@msyes.sk alebo poslať vaše dary na účet:

SK03 0900 0000 0051 6145 3660

Vaše dary nám pomôžu pri:

  • Modernizácii školy a edukačných pomôcok
  • Novom internom a externom vybavení školy
  • Nadštandardných aktivitách, výletoch a akciách pre deti
  • Športovom vybavení pre detský pilates

Chceme sa vám poďakovať za každú vašu pomoc a podporu.

Darujte 2% z vaších daní YES – Your English School