Náš deň

Comments: 0
kids drawing

Náš deň v materkej škole je pripravený a rozdelený do jenotlivých etáp podľa potrieb dieťata. Zahŕňa rôzne hry na rozvoj schopností dieťaťa, aktívne cvičenie na rozvoj fyzickej kondície, pedagogické aktivity v rôznych formách špeciálne cielené na rozvoj jazykových schopností u detí, čas na oddych a spánok, stravovanie.

 

Comments are closed.