Get fit, kid – cvičíme s detičkami

Comments: 1
boy flying

Pre dieťa je prirodzenejší pohyb ako pokoj, jeho nedostatok môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Odborníci preto odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 20 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych. V predškolskom veku má dieťa zároveň priaznivé psychofyzické predpoklady (biologické i psychologické) na osvojenie rôznych pohybových vzorcov a telovýchovných cvičení.

Z uvedených dôvodov preto okrem pravidelných prechádzok zaraďujeme do denného režimu aj pohybové aktivity. V rámci doobedňajších hodín prebieha cvičenie s detičkami. Rozcvička trvá 20-25 minút, je zameraná na rozhýbanie celého tela. Počas týždňa striedame aeróbne činnosti s piltesom a jogou.
cvicenie

Aeróbne činnosti

Aeróbne činnosti sa realizujú cez anglické „action songs“, deti vykonávajú pohyby podľa činností o ktorých sa spieva v piesňach (skáču, behajú, tlieskajú, tancujú, …) do taktov hudby za sprievodu učiteľa, ktorý slúži ako vzor pohybov.

Pilates a joga

Pilates a joga sú navzájom kombinované a prebiehajú prostredníctvom príbehov, hudby a hier. Po fyzickej stránke si deti zlepšujú koordináciu, správne držanie tela,mobilitu chrbtice a kĺbov, získavajú silu a pružnosť. Cviky sú zároveň prevenciu pred bolesťami chrbta a krčnej chrbtice. Deti si nielen zacvičia, ale naučia sa aj správne techniky dýchania a relaxovania. Príbehy, ktoré sprevádzjú cvičenie v nich prebúdzajú fantáziu, zbystrujú ich zmysly.V každej póze sa zostáva len krátku dobu a všetky cviky sú zapájané s logickou následnosťou, ktorú vytvára príbeh. Hra tiež dáva deťom možnosť aktívne sa zapájať tým najprirodzenejším spôsobom a hudba dotvára celkovú atmosféru. Používame obrázky, hračky, pracujeme s rytmom.

Všeobecne je organizácia hodiny nasledovná: Zahriatie/pieseň – 5 minút, Príbeh – 10 minút, Relaxácia – 5 minút, Záverečná aktivita – 5 minút.

Cvičenie detí má svoje špecifiká, je hlavne zábavou a hru, vďaka tomu sú schopné vnímať inštrukcie uvolnene. Lekcie majú dej a spád. „Stále sa musí niečo diať“. To sa darí, ak zapájame predstavivosť, fantáziu a schopnosti primerané ich veku. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí.

One thought on “Get fit, kid – cvičíme s detičkami

  1. Nulla id ante mauris. Sed eleifend ante eget diam gravida ultrices. Pellentesque sollicitudin nisl vel massa lacinia at dictum quam accumsan. Nunc dictum rutrum accumsan. Maecenas tempor pellentesque dolor, ut vehicula justo luctus a. Nullam neque nulla, rutrum ac volutpat in, dapibus quis justo. Integer semper faucibus neque, eget rhoncus diam interdum ut.