Get fit, kid – cvičíme s detičkami

Comments: 0
boy flying

Pre dieťa je prirodzenejší pohyb ako pokoj, jeho nedostatok môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Odborníci preto odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 20 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych. V predškolskom veku má dieťa zároveň priaznivé psychofyzické predpoklady (biologické i psychologické) na osvojenie rôznych pohybových vzorcov a telovýchovných cvičení.

Z uvedených dôvodov preto okrem pravidelných prechádzok zaraďujeme do denného režimu aj pohybové aktivity. V rámci doobedňajších hodín prebieha cvičenie s detičkami. Rozcvička trvá 20-25 minút, je zameraná na rozhýbanie celého tela. Počas týždňa striedame aeróbne činnosti s piltesom a jogou.
cvicenie

 

Aeróbne činnosti

Aeróbne činnosti sa realizujú cez anglické „action songs“, deti vykonávajú pohyby podľa činností o ktorých sa spieva v piesňach (skáču, behajú, tlieskajú, tancujú, …) do taktov hudby za sprievodu učiteľa, ktorý slúži ako vzor pohybov.

 

Pilates a joga

Pilates a joga sú navzájom kombinované a prebiehajú prostredníctvom príbehov, hudby a hier. Po fyzickej stránke si deti zlepšujú koordináciu, správne držanie tela,mobilitu chrbtice a kĺbov, získavajú silu a pružnosť. Cviky sú zároveň prevenciu pred bolesťami chrbta a krčnej chrbtice. Deti si nielen zacvičia, ale naučia sa aj správne techniky dýchania a relaxovania. Príbehy, ktoré sprevádzjú cvičenie v nich prebúdzajú fantáziu, zbystrujú ich zmysly.V každej póze sa zostáva len krátku dobu a všetky cviky sú zapájané s logickou následnosťou, ktorú vytvára príbeh. Hra tiež dáva deťom možnosť aktívne sa zapájať tým najprirodzenejším spôsobom a hudba dotvára celkovú atmosféru. Používame obrázky, hračky, pracujeme s rytmom.

Všeobecne je organizácia hodiny nasledovná: Zahriatie/pieseň – 5 minút, Príbeh – 10 minút, Relaxácia – 5 minút, Záverečná aktivita – 5 minút.

Cvičenie detí má svoje špecifiká, je hlavne zábavou a hru, vďaka tomu sú schopné vnímať inštrukcie uvolnene. Lekcie majú dej a spád. „Stále sa musí niečo diať“. To sa darí, ak zapájame predstavivosť, fantáziu a schopnosti primerané ich veku. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí.

Comments are closed.